You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Cách cài win
Chuyên mục:

Cách cài win

[ Có 5 bài viết ]


Hướng dẫn fix lỗi máy tính không khởi động được vào windows 10

Hướng dẫn fix lỗi máy tính không khởi động được vào windows 10 bằng cách sửa chữa Master Boot Record.

Click xem chi tiết

Mẹo vặt tăng tốc độ cài đặt windows 10

Mẹo vặt tăng tốc độ cài đặt windows 10 này sẽ giúp bạn tiệp kiệm thời gian cài đặt lại cho máy tính của mình.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn sửa lỗi hệ thống windows 10 bằng usb/ đĩa cài windows

Hướng dẫn sử dụng các tiện ích sửa lỗi hệ thống windows 10 bằng usb/ đĩa cài windows

Click xem chi tiết

Hướng dẫn chia phân vùng ổ cứng bằng Diskpart

Hướng dẫn chia phân vùng ổ cứng bằng Diskpart trên bộ cài đặt windows 10

Click xem chi tiết

Mở Command Prompt trên usb hoặc đĩa cài đặt windows 10

Mở Command Prompt trên usb hoặc đĩa cài đặt windows 10 sẽ giúp bạn thực hiện những câu lệnh để sửa chữa máy tính windows.

Click xem chi tiết