Chia sẻ file host để truy cập vào facebook

Facebook bị chăn hiện trạng khá quen thuộc với hầu hết người sử dụng Facebook mỗi khi muốn truy cập từ Windows, Mac hay Ubuntu. Vì một số nguyên nhân mà các nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL đã cản trở hoặc ngăn việc sử dụng Facebook chính vì thế để vào được Facebook bạn cần thực hiện một số tinh chỉnh phù hơp.

Ví dụ như: Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, Đổi DNS, Sử dụng phần mở rộng của Chrome hoặc Firefox hoặc có thể đổi file host. Trong bài viết này, Cachcaiwin muốn chia sẻ đến các bạn file host  để vào Facebook.

Với những dãy IP này có thể giúp bạn truy cập vào facebook nhanh chóng và dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Bạn nãy mở Notepad với quyền administrator

Ảnh 1

Sau đó nhấn Ctrl + O và nhập đường dẫn này vào ô File name và nhấn Open

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Ảnh 2

Sau đó nhập thêm các dòng dưới vào notepad

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

173.252.110.27 facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 apps.facebook.com

69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com
69.171.224.36 www.login.facebook.com
69.171.224.36 login.facebook.com
69.171.224.36 apps.facebook.com
69.171.224.36 graph.facebook.com
69.171.224.36 register.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.36 developers.facebook.com
69.171.224.36 error.facebook.com
69.171.224.36 channel.facebook.com
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.36 pixel.facebook.com

Sau khi nhập xong, bạn nhấn Ctrl + S để lưu lại là được.


học thiết kế website


Bình luận của bạn