Hướng dẫn ẩn bất cứ ổ đĩa/ phân vùng trên máy tính windows 10

Ẩn file hay thư mục là chuyện rất dễ dàng, bạn chỉ việc chọn Properties và tick vào ô Hidden. Còn đối với ổ đĩa/ phần vùng bộ nhớ, để ẩn đi giúp dữ liệu của bạn an toàn hơn và khả năng người lạ không tìm ra được. Trong bài viết này, Cachcaiwin sẽ hướng dẫn các bạn cách làm qua các thao tác dễ dàng:

Ảnh 1

Bạn nhấn chuột phải vào nút Start và chọn mở ứng dụng Disk Management

Ảnh 2

Giả sử mình muốn ẩn ổ đĩa E: Nên trong cửa sổ Disk Management bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa muốn ẩn và chọn Change Drive Letter and Paths...

Ảnh 3

 Tiếp theo, bạn nhấn nút Remove và nhấn nút YES để xác nhận

Ảnh 4

Bây giờ mở lại Computer sẽ thấy không còn ổ đĩa E. Mình mở cả phần mềm diệt virus lên và phần mềm này cũng không thể tìm thấy ổ đĩa E

 Ảnh 5

 Ổ đĩa sau khi bạn đã ẩn dấu thì có thể làm thêm thao tác sau để có thể dễ dàng truy cập. Ở cửa sổ Disk Management, chọn ổ đĩa đã ẩn và chọn Change Drive Letter and Paths...

Bạn nhấn nút Add

Ảnh 6

Tại dòng Assign the following drive letter bạn có thể chọn lại ký tự ổ đĩa và ổ đãi đó sẽ hiện lại trên My Computer

Ở dòng Mount in the following empty NTFS folder: bạn chọn nút Browse và chọn đến một thư mục rỗng 

Ảnh 7

Bây giờ bạn có thể kiểm tra sẽ thấy lối tắt đến ổ đĩa ẩn của bạn.

Ảnh 8


học thiết kế website


Bình luận của bạn