• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Ubuntu
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java Runtime Environment cho hệ điều hành Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Oracle Java Runtime Environment cho hệ điều hành Ubuntu

Khá nhiều phần mềm được viết sẽ yêu cầu máy tính bạn cài đặt JRE (Java Runtime Environment) để có thể cài đặt và chạy được. Đối với hệ điều hành của windows, bạn có thể tải về một file cài đặt .exe và cài đặt JRE trong một cú click chuột. Còn đối với hệ điều hành Linux thì khác, bạn có thể cài OpenJRE trên cửa sổ Terminal bằng một dòng lệnh sudo apt-get install openjdk-9-jre nhưng có nhiều phần mềm sẽ kén chọn không sử dụng được JRE của OpenJRE mà yêu cầu phiên bản của nhà phát triển Oracle.

Ảnh 1

Trong bài viết này, Cachcaiwin xin hướng dẫn các bạn các cài đặt JRE của Oracle lên Ubuntu, mời các bạn theo dõi:

Đầu tiên, bạn tải JRE tại đây

Bạn tick chọn nút accept, và tải phiên bản JRE 32bit hoặc 64bit tùy theo phiên bản hệ điều hành của mình. Nhớ là chọn dòng có đuôi .tar.gz nhé. Còn đuôi .rpm chỉ dành cho hệ điều hành linux khác như Fedora chẳng hạn.

Ảnh 2

Tiếp theo, bạn tạo một thư mục bằng cách nhập lệnh sudo mkdir /usr/lib/jre

Bạn di chuyển file .tar.gz vừa tải vào thư mục jre mới tạo, bạn nhập lệnh sudo mv (File tải từ trang chủ Oracle).tar.gz /usr/lib/jre

Ảnh 3

Gõ lệnh cd /usr/lib/jre để Terminal hiển thị thư mục jre vừa tạo. Tại đây chúng ta sẽ giải nén file .tar.gz bằng lệnh sudo tar zxvf jre-8u131-linux-i586.tar.gz

Thư mục vừa giải nén có tên là jre1.8.0_131.

Bạn nhập lệnh sudo nano /etc/profile

 JRE_HOME=/usr/lib/jre/jre1.8.0_131

PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin

export JRE_HOME

export PATH

Ảnh 4

Bạn nhấn Ctrl + X rồi nhấn Y, nhấn Enter để lưu lại.

 Tiếp theo, trên Terminal bạn nhập lệnh :

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jre/jre1.8.0_131/bin/java" 1

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jre/jre1.8.0_131/bin/javaws" 1

sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jre/jre1.8.0_131/bin/java

sudo update-alternatives --set javaws /usr/lib/jre/jre1.8.0_131/bin/javaws

 Bây giờ bạn có thể khởi động lại hệ điều hành Ubuntu để kiểm tra xem bằng lệnh java -version

Chúc bạn thành công!


học thiết kế website


Bình luận của bạn