Hướng dẫn chặn không cho hoạt động một phần mềm trên windows

Trong bài viết này Cachcaiwin xin hướng dẫn bạn cách thiệt lập chặn không cho phần mềm hoạt động trên máy tính windows. Mời các bạn theo dõi!

Đầu tiên, bạn mở run, gõ regedit

Tới đường dẫn Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Bạn nhấn chuột phải tạo thêm một key tên là Explorer 

01

Tiếp theo, bạn hãy tạo một khóa 32-bit DWORD có tên là DisallowRun và đặt giá trị cho nó là 1

02

Tiếp theo tạo thêm một khóa có tên DisallowRun trong mục Explorer

03

Trong thư mục DisallowRun này bạn tạo String Value và đặt tên tùy ý, có thể là tên file bạn muốn chặn không cho thực thi

04

Tiếp theo mở String Value vừa tạo lên và nhập tên file cần chặn

05

Như trong bài mình chặn game warcraft 3. Chỉ cần nhập tên file game chính trong thư mục cài đặt thì bất cứ file nào có tên war3.exe đều bị chặn không thể mở lên trên máy tính windows này.

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn