Hướng dẫn chuyển danh bạ qua lại giữa Google và Microsoft

Bạn từng dùng điện thoại windows phone và muốn chuyển danh bạ đó lên Gmail để đồng bộ sang thiết bị khác hoặc ngược lại. Cachcaiwin xin hướng dẫn bạn cách làm đơn giản như sau:

Chuẩn bị:

Tài khoản Google đã từng hoặc đang đăng nhập vào thiết bị có danh bạ cần chuyển của bạn.
Tài khoản Microsoft, không nhất thiết phải đăng nhập vào thiết bị.
Kiểm tra xem danh bạ của bạn đã sẵn sàng để xuất chưa, bằng cách đăng nhập vào trang này Gmail. Nếu trang web có liệt kê danh bạ, tức là bạn đã có thể tiến hành các bước dưới đây.
Tiến hành:

Bước 1. Tại trang web bên trên, các bạn chọn Tác vụ khác, chọn Xuất...

Xuất file từ Gmail
Bạn sẽ được yêu cầu tải về một file .csv, hãy chọn các nhóm danh bạ cần chuyển hay toàn bộ danh bạ, sau đón chọn Định dạng CSV của Outlook (để nhập vào Outlook hoặc một ứng dụng khác), nhấn Xuất để tải về file CSV.

Bước 2. Đăng nhập vào trang web này https://people.live.com, sau đó chọn Bắt đầu chuyển nhập..., chọn Google.

Trang web sẽ yêu cầu bạn tải lên một file .csv, nhấn Chọn tệp và chỉ đường dẫn đến file .csv mà bạn vừa tải về từ bước trên. Sau đó chọn Tải lên.

Nhập file .CSV vào Live Account
Nếu xuất hiện yêu cầu xác nhận như hình dưới đây, hãy nhấn Chuyển nhập.

Xác nhận nhập file
Như vậy, bạn đã chuyển danh bạ trên điện thoại thành công sang Windows Phone, nếu sẵn có một chiếc điện thoại WP, hãy thử đăng nhập vào máy bằng tải khoản Microsoft trên và xem kết quả trong People hub (Mọi người). 

Từ Microsoft sang Google

Chuẩn bị:

Tài khoản Microsoft đã từng hoặc đang đăng nhập vào thiết bị có danh bạ bạn cần chuyển.
Tài khoản Google, không nhất thiết là phải đăng nhập vào thiết bị.
Kiểm tra danh bạ của bạn đã sẵn sàng để chuyển chưa, bằng cách đăng nhập vào trang web https://people.live.com/, nếu liên lạc bạn cần xuất hiện bên tab trái thì bạn đã có thể bắt đầu hướng dẫn dưới đây.
Tiến hành:

Bước 1. Tại trang web trên, chọn Quản lý, chọn Xuất cho Outlook và các dịch vụ khác.

Xuất danh bạ Live Account
Bạn sẽ được tải về ngay một file .csv.

Bước 2: Đăng nhập trang web này bằng tài khoản Google cần chuyển danh bạ đến Gmail.

Bước 3. Chọn Tác vụ khác, chọn Nhập...

Nhập danh bạ vào Gmail
Trang web sẽ yêu cầu bạn tải lên một file .csv, nhấn Chọn tệp, chỉ đường dẫn đến file csv bạn vừa tải về bên trên, chọn Nhập.

Nhập file CSV vào Gmail
Như vậy là bạn đã chuyển danh bạ xong sang Android, nếu bạn có một chiếc điện thoại Android, đăng nhập bằng tài khoản Google trên và kiểm tra kết quả trong Danh bạ (Contacts).


học thiết kế website


Bình luận của bạn