• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Ubuntu
  • Hướng dẫn giải nén file zip trên hệ điều hành Ubuntu

Hướng dẫn giải nén file zip trên hệ điều hành Ubuntu

File zip là một định dạng file nén mà windows mặc định có thể xem và giải nén mà không cần cài thêm phần mềm của bên thứ 3. Tuy nhiên trên Ubuntu thì bạn sẽ cần cài đặt thêm phần mềm để có thể giản nén file zip.

Trong bài viết này Cachcaiwin xin hướng dẫn bạn cách giải nén file zip qua các thao tác đơn giản, mời các bạn theo dõi:

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt một phần mềm có thể giải nén. Các bạn mở Terminal lên và nhập lệnh sau:

sudo apt-get update

sudo apt-get install unzip

Sau khi unzip được cài đặt xong. Tại thư mục chứa file zip các bạn mở Terminal tại thư mục đó và nhập lệnh

unzip <file.zip>

Giải nén file zip trên Terminal

Để giải nén file zip vào một thư mục nào đó, bạn nhập lệnh

unzip <file.zip> -d <đường dẫn tới thư mục>

Ví dụ: unzip Setup.zip -d FolderA\

Nếu bạn giải nén một file trên thu mục hệ thống thì nhập thêm sudo vào trước câu lệnh.

Chác bạn thành công!


học thiết kế website


Bình luận của bạn