Thẻ:

setup

 ( 6 bài viết )

Mở Command Promt trên usb hoặc đĩa cài đặt windows 10


Hướng dẫn tạo usb cài đặt windows 10 trên máy tính linux

Xem chi tiết

Hướng dẫn fix lỗi máy tính không khởi động được vào windows 10

Xem chi tiết

Mẹo vặt tăng tốc độ cài đặt windows 10

Xem chi tiết

Hướng dẫn sửa lỗi hệ thống windows 10 bằng usb/ đĩa cài windows

Xem chi tiết

Hướng dẫn chia phân vùng ổ cứng bằng Diskpart

Xem chi tiết

Mở Command Prompt trên usb hoặc đĩa cài đặt windows 10

Xem chi tiết