Thẻ:

ubuntu

 ( 3 bài viết )

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng trình duyệt Cốc Cốc trên hệ điều hành Ubuntu


Hướng dẫn tạo usb cài đặt windows 10 trên máy tính linux

Xem chi tiết

Tổng hợp link tải các phiên bản hệ điều hành Ubuntu

Xem chi tiết

Hướng dẫn Mở những file exe trên hệ điều hành Ubuntu bằng phần mềm WineHQ

Xem chi tiết